Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit

Bij Mediation in Strafzaken (MiS) bemiddelt de strafrechtmediator tussen de verdachte en het slachtoffer. MiS is een vorm van herstelrecht. De bedoeling van herstelrecht is het slachtoffer helpen bij het verwerken van het aangedane leed en de verdachte/dader de kans bieden om te herstellen wat is misdaan. MiS is onderdeel van een lopende strafzaak en de uitkomsten van een MiS kunnen invloed hebben op de verdere afdoening van de strafzaak. In het onderzoeksproject ‘Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’ is de centrale vraag ‘Aan welke kwaliteitseisen moet een strafrechtmediator voldoen en hoe kunnen deze kwaliteitseisen worden geborgd?’ Om deze vraag te beantwoorden zijn officieren van justitie, rechters, verdachten, slachtoffers, mediators, strafrechtadvocaten, mediationfunctionarissen en andere betrokkenen geïnterviewd. Op basis van deze interviews zijn competenties voor de mediator in strafzaken en criteria voor de slotovereenkomst (het eindproduct van een mediation in strafzaken) geformuleerd. Dit congres vormt de afsluiting van dit tweejarige onderzoeksproject. Tijdens dit congres worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd.

Kijk voor meer informatie op de site van de Hogeschool Utrecht.

< terug naar overzicht