Herstelacademie

De herstelacademie is de praktijkpoot van RJN.  Hier wordt de kennis die is vergaard omgezet in praktische oefeningen voor de workshops en trainingen.

Ons aanbod kan u helpen als u:

  • meer wilt weten van herstel - en slachtoffergericht werken om een weloverwogen keuze te maken voor de inzet ervan
  • nieuwsgierig bent naar herstel- en slachtoffergericht werken en zich afvraagt hoe u het zelf zou kunnen toepassen
  • aan de slag wilt met herstel – en slachtoffergericht werken, maar niet weet hoe
  • al herstel -  en slachtoffergericht werkt en uw professionele praktijk wilt optimaliseren

Ons aanbod levert een bijdrage aan:

  • concreet vorm en inhoud geven aan de opgave binnen uw organisatie om meer slachtoffergericht te werken
  • de belangen en behoeften van slachtoffers, daders en samenleving een centrale plek te geven in de dagelijkse praktijk van uw organisatie

Dit zijn vragen die wij beantwoorden samen met u en vanuit uw werkpraktijk. 

De trainingen, workshops en E-learning zijn allemaal volgens de principes van het herstelrecht ingericht. Feiten, reflecteren, eigen verantwoordelijkheid. Wij geloven in de kennis van de professional.