Herstelacademie

De herstelacademie is de praktijkpoot van RJN.  Hier wordt de kennis die is vergaard omgezet in praktische oefeningen voor de workshops en trainingen. Trainingen worden verzorgd door een vaste kern van free lance trainers. Tevens werken we samen met andere zeer ervaren trainers op het terrein van herstelrecht en herstelgericht werken.

Ons aanbod kan u helpen als u:

  • meer wilt weten van herstel - en slachtoffergericht werken om een weloverwogen keuze te maken voor de inzet ervan
  • nieuwsgierig bent naar herstel- en slachtoffergericht werken en zich afvraagt hoe u het zelf zou kunnen toepassen
  • aan de slag wilt met herstel – en slachtoffergericht werken, maar niet weet hoe
  • al herstel -  en slachtoffergericht werkt en uw professionele praktijk wilt optimaliseren

Ons aanbod levert een bijdrage aan:

  • concreet vorm en inhoud geven aan de opgave binnen uw organisatie om meer slachtoffergericht te werken
  • de belangen en behoeften van slachtoffers, daders en samenleving een centrale plek te geven in de dagelijkse praktijk van uw organisatie

Dit zijn vragen die wij beantwoorden samen met u en vanuit uw werkpraktijk. 

De trainingen, workshops en E-learning zijn allemaal volgens de principes van het herstelrecht ingericht. Feiten, reflecteren, eigen verantwoordelijkheid. Wij geloven in de kennis van de professional.