Maatwerktrainingen

Masterclass herstel-/slachtoffergericht werken

Tijdens de masterclass maken we u bekend met de beginselen van het herstelrecht en de mogelijke plek van het herstelrecht binnen en buiten het strafrecht. Wij laten u zien hoe herstelrecht kan worden ingezet om slachtoffergericht te gaan werken. Ter voorbereiding op de masterclass verdiepen onze trainers zich uitgebreid in uw organisatie, de werkpraktijk en uw ambities. Dat stelt ons in staat de masterclass zo veel mogelijk te laten aansluiten op uw dagelijkse praktijk.

Tijdens de masterclass vergroot u uw inzicht en kennis over herstelrecht, wisselt u ervaringen uit en reflecteert u met andere professionals. Tevens inventariseren we samen met u de mogelijkheden om binnen uw organisatie herstelrecht toe te passen. Aan het eind van de masterclass kunt u aan de slag met herstelrecht. Na de masterclass ontvangt u een door ons uitgewerkt plan van aanpak, toegesneden op uw situatie.

Workshop Slachtoffergericht werken

RJN heeft een workshop ontwikkeld waarbij de documentaire "Als ik je zie dan groet ik je" van
Julia Roelesers centraal staat. De workshop kan op maat gemaakt worden op basis van specifieke professionele en inhoudelijke eisen vanuit uw praktijk als verwijzer, strafrechtelijke ketenpartner of herstelrechtaanbieder. De workshop beslaat een dagdeel en biedt volop ruimte
voor interactie en professionele uitwisseling.

E-learning Herstelrecht

RJN heeft een e-learning module ontwikkeld waarin u individueel en samen met anderen aan de
slag gaat met vraagstukken rond de Europese Slachtofferrichtlijn in relatie tot herstelgericht werken en het Beleidskader Herstelbemiddeling. Er zijn tal van praktijkopdrachten die
u kunt uitwisselen met andere deelnemers. Een plenaire bijeenkomst maakt onderdeel uit van de e-learning.  De tijdsbelasting voor deelname aan deze module beslaat ongeveer 20 uur.