Herstelcirkels

Op 1 september is officieel het project Herstelcirkels van start gegaan. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving en Slachtofferhulp Nederland. In de uitvoering is het een samenwerking tussen Restorative Justice Nederland, Slachtofferhulp Nederland, Perspectief Herstelbemiddeling, Centrum Seksueel Geweld, Politie en Openbaar Ministerie. Het project omvat het opzetten van een online supportomgeving en het realiseren van een systeem van herstelcirkels voor slachtoffers van seksueel geweld. Het gaat om het betrekken van personen in de directe omgeving van slachtoffers van seksueel geweld. Door hen te steunen kunnen zij hen terzijde staan bij hun verwerking?(in de breedste zin van het woord). Hoe deze steuncirkel er precies uit zou kunnen zien, is de focus van de komende activiteiten.

Het project zal bijdragen aan het bevorderen van herstel van verbinding en vertrouwen én veerkracht na seksueel geweld. De naaste omgeving zal worden betrokken en een centrale informatievoorziening en interactieve supportomgeving zal worden opgezet die toegankelijk is voor slachtoffer en naaste omgeving. Door niet alleen het slachtoffer, maar ook de directe omgeving te betrekken in het herstelproces, kunnen natuurlijke hulpbronnen worden ingezet voor herstel van slachtoffers (bevorderen herstel, versterken) en is de omgeving beter in staat tot het ondersteunen en begeleiden van (normale verwerking door) het slachtoffer. Deze directe omgeving biedt vertrouwen en veiligheid.

Er is een aantal positieve effecten te verwachten. Het herstellend vermogen van en in de directe omgeving rond slachtoffers wordt vergroot. De veerkracht van slachtoffer, maar ook van het netwerk zelf, wordt vergroot. Er is verbinding met mensen in de buurt die beter begrijpen wat er aan de hand is en die tools hebben om naast slachtoffers te (blijven) staan. Er is minder sprake van isolatie doordat juist de verbinding gezocht wordt met de omgeving. Door een sneller en/of beter herstel is de kans op het ontwikkelen van (al dan niet onderkend) PTSS aanzienlijk kleiner, met als gevolg mogelijk minder zorgvraag en minder ziekteverzuim. Uiteindelijk hopen we ook op een groter besef en begrip van de effecten en nasleep van seksueel geweld voor slachtoffers en hun naasten vanuit de maatschappij te realiseren.

Het project kent verschillende fasen. In het eerste deel, beginnen we met een literatuuronderzoek naar bestaande modellen die ook holistische steun bieden aan kwetsbare groepen. Als resultaat zal een eerste versie van een testbaar model worden ontwikkeld. Dit model wordt vervolgens verder ontwikkeld door professionals en slachtoffers via focusgroepen. In de derde fase wordt een handleiding ontwikkeld die gebruikt kan worden door begeleiders van de herstelcirkels in de toekomst. In fase 4 en 5 richt het project zich op het maken van webinars en een website (met een virtuele steuncirkel).

Het initiatief voor dit project is genomen door ervaringsdeskundigen in samenwerking met Stichting Restorative Justice Nederland. Perspectief Herstelbemiddeling en de Eigen Kracht Centrale leveren aanvullende menskracht. Het Centrum Seksueel Geweld, de Politie en het Openbaar Ministerie zijn vanaf het begin ook bij het project betrokken.

< terug naar overzicht