Herstelplan 2017 2018 DJI

In 2016 hebben Joost Oude Groen, Anneke van Hoek en Gert Jan Slump met vier Penitentiaire Inrichtingen gewerkt aan een format en een handleiding voor herstelplannen die alle PI's in Nederland in 2017 en 2018 gaan opstellen.
Daarbij kan RJN op dezelfde wijze als bij de vier pilot PI’s (Nieuwegein, Nieuwersluis, Lelystad en Sittard) aan PI's expert ondersteuning bieden en faciliteren bij de voorbereiding, planbijeenkomst en de uitwerking om tot een uitvoerbaar herstelplan te komen.

Voor meer informatie neemt u contact op via info@restorativejustice.nl

< terug naar overzicht