ANBI gegevens van Stichting Restorative Justice Nederland


Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Theo de Roos
Secretaris: Sasha ter Hoeven
Penningmeester: Marchienes Geersing
Bestuurslid: Rob van Pagee
Bestuurslid: Katinka Lünnemann

Het bestuur van de stichting RJN is onbezoldigd en ontvangt geen vacatiegelden of onkostenvergoedingen voor bestuursactiviteiten. 

De stichting heeft geen personeel in dienst. Zij maakt wel -dankbaar- gebruik van de diensten van vrijwilligers. Voor de uitvoering van projecten wordt steeds gezocht naar samenwerking met netwerkpartners in voorbereiding, financiering en uitvoering. De projectmatige werkzaamheden van de stichting worden geacquireerd door professionals, die vervolgens ook per project worden ingehuurd en betaald.

postadres: Stadhouderskade 71, 1072 AE Amsterdam
e-mailadres: communicatie@restorativejustice.nl
bezoekadres: Leidsestraat 106-IV, Amsterdam
telefoon: 06-24676867 (Joost Oude Groen)
 
RSIN/fiscaal nummer: 823208291
Kamer van Koophandel Amsterdam: 51316080
Bankrekeningnummer IBAN: NL49 RABO 0160255783

Klik hier voor de doelstelling van RJN
Klik hier voor het laatste jaarverslag van RJN 
Klik hier voor de laatste jaarrekening van RJN
Klik hier voor het huidige beleidsplan van RJN