Naam training Herstelrecht en Huiselijk Geweld
Korte omschrijving In deze training staat herstelrecht bij huiselijk geweldzaken centraal. Doel van de training is mediators en andere professionals de benodigde kennis en handvatten mee te geven, zodat zij vakkundig de afweging kunnen maken of een huiselijk geweldzaak geschikt is voor mediation in het strafrecht en zo ja, hoe zij het proces van mediation in goede banen kunnen leiden.
Duur 1 dagdeel
Doelgroep Mediators, advocaten, reclassering, OM, rechterlijke macht, politie, jeugdhulp.
PE punten worden aangevraagd bij MfN en de NOVA
Maximaal aantal deelnemers 15
Datum 13 mei 2019
Locatie Op een nader af te spreken locatie in Amsterdam of Utrecht
Trainers/docenten mr. dr. Annemieke Wolthuis
mr. Kim Roelofs
Rebecca Leeuwenberg  
Prijs 325 euro pp, exclusief BTW 
Aanvullende info cotrainers De  training wordt gegeven door Annemieke Wolthuis en Kim Roelofs in samenwerking met Rebecca Leeuwenberg, MfN registermediator en mediator in strafzaken. Daarvoor was zij 15 jaar werkzaam bij de reclassering.
Mr. dr. Katinka Lünnemann van het Verwey Jonker   Instituut, expert op het terrein van huiselijk geweld, is eveneens betrokken.