Naam training

Toegang tot Herstelrecht VERDIEPING

Poortwachterstraining herstelrechtvoorzieningen

Korte omschrijving Herstelrecht is in opkomst. Niet alleen als theoretisch kader, maar ook als een verzameling effectieve interventies in en naast het strafrecht. Professionals kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan herstel voor slachtoffers, verdachten/daders en de gemeenschap. Samenwerking en   verwijzing naar herstelrechtvoorzieningen is daar onderdeel van. In deze training staat centraal de vraag wat u zelf kunt bijdragen aan dat herstel en wanneer u verwijst. Welke interventies staan tot uw beschikking? De verdieping is bedoeld voor deelnemers die de Poortwachterstraining herstelrechtvoorzieningen BASIS hebben gevolgd. We gaan dieper in op herstelrechtelijk intervenieren en verwijzen en samenwerkingsvraagstukken. Ook in de verdieping krijgt u handvatten aangereikt voor uw praktijk.
Aantal dagdelen 2
Doelgroep Professionals in de uitvoerende strafrechtspraktijk en aanpalende praktijken die de Poortwachterstraining Herstelrechtvoorzieningen BASIS hebben gevolgd
Maximaal aantal deelnemers 15
Datum Nader te bepalen
Locatie Nader te bepalen
Trainers/docenten Kim Roelofs Gert Jan Slump
Prijs in company € 2.500,00 exclusief BTW (€ 3025,00 inclusief BTW)
Contactgegevens info@roelofs-mediation.com