Netwerkpartners

RJN is uit de aard van de missie, visie en doelstellingen een netwerkorganisatie en werkt samen met zeer veel organisaties, justitiepartners en herstelrechtaanbieders. Een niet uitputtende alfabetische lijst:

Aandacht doet Spreken
Advocatenkantoren
Arrondissementsparketten
Bianchi Herstelrecht Stichting
Bonjo
Boom Juridische Uitgevers
Bureau Maatschappelijk Herstel en Reïntegratie
Buurtbemiddelingsorganisaties
Center for Sustainable Justice
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
COSA Nederland
CVC
De Rode Hoed
De Vreedzame School / De Vreedzame Wijk
Defense for Children
Dienst Justitiële Inrichtingen
Dienst Geestelijke Verzorging (DGV)
Dominicaner Klooster Huissen
DSP-groep
Eigen Kracht Centrale
Erasmus Universiteit Rotterdam
European Forum for Restorative Justice
Exodus Nederland en de aangesloten Exodushuizen
Expertisecentrum voor Herstelrecht in het Onderwijs (ECHO)
Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers (FNG)
Fonds Slachtofferhulp
Gemeenten
Gevangenenzorg Nederland
GGZ Eindhoven / De Woenselse Poort
Herstelconsulenten in de PI's
Hogescholen van Amsterdam, Leiden, Utrecht en Den Bosch (Avans)
Humanitas
Informatiepunt Detentieverloop (IDV)
International Institute for Restorative Practices (IIRP)
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Justitiële Jeugdinrichtingen
Landelijke Organisatie voor Nabestaanden Geweldsslachtoffers (LOvNG)
Made in Prison
Mandelahuisje
Mediators in Strafzaken
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Openbaar Ministerie
Parket Generaal
PBLQ
Penitentiaire Inrichtingen
Platform Charter for Compassion Nederland
Platform Leerlingbemiddeling (CCV)
Politie
Raad voor de Rechtspraak
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
Rechtspraak
Reclassering Leger des Heils
Reclassering Nederland
Reclassering SVG
Restorative Justice Council
SBO
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Slachtoffer in Beeld
Slachtofferhulp Nederland
Spirit! Jeugd- en Opvoedhulp
Stichting 180
Stichting Erop Af!
Stichting Halt
Stichting Herstel en Terugkeer
Stichting Herstelcirkels
Stichting Jongerenrechtbanken Nederland
Stichting Mediation in Strafzaken
Stichting Steunfonds Maryska Jansen-Schwarz
Suggnome
Universiteit Leiden
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Leuven
Universiteit van Tilburg
Universiteit voor Humanistiek
Universiteit Maastricht
Vereniging Ouders van een Vermoord Kind
Verwey-Jonker Instituut
Vrije Universiteit
William Schrikker Groep
Young in Prison