Netwerkpartners

RJN is uit de aard van de missie, visie en doelstellingen een netwerkorganisatie en werkt samen met zeer veel organisaties, justitiepartners en herstelrechtaanbieders. Een niet uitputtende alfabetische lijst:

Aandacht doet Spreken
Advocatenkantoren
Arrondissementsparketten
Augeo Foundation
Bianchi Herstelrecht Stichting
Bonjo
Boom Juridische Uitgevers
Bureau Maatschappelijk Herstel en Reïntegratie
Buurtbemiddelingsorganisaties
Center for Sustainable Justice
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Confederation of European Probation (CEP) 
COSA Nederland
CVC
De Rode Hoed
De Vreedzame School / De Vreedzame Wijk
Defense for Children
Dienst Justitiële Inrichtingen
Dienst Geestelijke Verzorging (DGV)
Dominicaner Klooster Huissen
DSP-groep
Earth Restorative Justice
Eigen Kracht Centrale
Erasmus Universiteit Rotterdam
European Forum for Restorative Justice
European Prison Education Association (EPEA)
European Organisation of Prison and Correctional Services (Europris)
Exodus Nederland en de aangesloten Exodushuizen
Expertisecentrum voor Herstelrecht in het Onderwijs (ECHO)
Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers (FNG)
Fonds Slachtofferhulp
Forum Levenslang
Gemeenten
Gevangenenzorg Nederland
GGZ Eindhoven / De Woenselse Poort
Halt
Herstelconsulenten in de PI's
HiiL
Hogescholen van Amsterdam, Leiden, Utrecht en Den Bosch (Avans)
Humanitas
Informatiepunt Detentieverloop (IDV)
International Institute for Restorative Practices (IIRP)
International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT)
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Justitiële Jeugdinrichtingen
Landelijke Organisatie voor Nabestaanden Geweldsslachtoffers (LOvNG)
Made in Prison
Mandelahuisje
Mediators in Strafzaken
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Moderator BE
Nadine Foundation
Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
Nederlands Helsinki Comité
Openbaar Ministerie
Parket Generaal
PBLQ
Penitentiaire Inrichtingen
Perspectief Herstelbemiddeling
Platform Charter for Compassion Nederland
Platform Leerlingbemiddeling (CCV)
Politie
Politie Eenheid Amsterdam
Politie Eenheid Rotterdam
Politie Eenheid Utrecht
Raad voor de Rechtspraak
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
Rechtspraak
Reclassering Leger des Heils
Reclassering Nederland
Reclassering SVG
RESCALED
Restorative Justice Council
SBO
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Slachtofferhulp Nederland
Spirit! Jeugd- en Opvoedhulp
Stichting 180
Stichting De Nieuwe Kans
Stichting Erop Af!
Stichting Halt
Stichting Herstel en Terugkeer
Stichting Herstelcirkels Nederland
Stichting Jongerenrechtbanken Nederland
Stichting Steunfonds Maryska Jansen-Schwarz
Universiteit Leiden
Universiteit Twente
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Leuven
Universiteit van Tilburg
Universiteit voor Humanistiek
Universiteit Maastricht
Universiteit Utrecht
Vereniging Mediation in Strafzaken (VMSZ)
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Vereniging Ouders van een Vermoord Kind
Verwey-Jonker Instituut
Victim Support Europe (VSE)
Vrije Universiteit Amsterdam
Vrije Universiteit Brussel
VZW Touché
VZW De Huizen
William Schrikker Groep
Young in Prison