ANBI gegevens van Stichting Restorative Justice Nederland


Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Em. Prof. Dr. Theo de Roos
Secretaris: Nienke Feenstra
Penningmeester: Jan Engels
Bestuurslid: Mr. Elly Westerbeek
Bestuurslid Prof. Dr. Antony Pemberton
Bestuurslid Dr. Suzan Verberk

Het bestuur van de stichting RJN is onbezoldigd en ontvangt geen vacatiegelden of onkostenvergoedingen voor bestuursactiviteiten. 

De stichting heeft geen personeel in dienst. Zij maakt wel -dankbaar- gebruik van de diensten van vrijwilligers. Voor de uitvoering van projecten wordt steeds gezocht naar samenwerking met netwerkpartners in voorbereiding, financiering en uitvoering. De projectmatige werkzaamheden van de stichting worden geacquireerd door professionals, die vervolgens ook per project worden ingehuurd en betaald.

postadres: Roelof Hartstraat 82 - III, 1071 VM Amsterdam
e-mailadres: communicatie@restorativejustice.nl
bezoekadres: Nieuwe Keizersgracht 1-A, Amsterdam
telefoon: 06-15596907 (Gert Jan Slump)
  06 12821567 (Anneke van Hoek)
06 41232950 (Annemieke Wolthuis)
RSIN/fiscaal nummer: 823208291
Kamer van Koophandel Amsterdam: 51316080
Bankrekeningnummer IBAN: NL49 RABO 0160255783

Klik hier voor de doelstelling van RJN
Klik hier voor het laatste jaarverslag van RJN 
Klik hier voor de laatste jaarrekening van RJN