Doelstelling

Op 16 november 2010 is de Stichting Restorative Justice opgericht. De volgende doelstellingen zijn hierbij geformuleerd:

  • het vormen van een centrum voor expertise en innovatie rond restorative justice door praktijkkennis, wetenschappelijke theorieen, publicaties, modellen en methodieken te verzamelen en te ontsluiten.
  • het vergroten van het draagvlak voor restorative justice en het bevorderen van informatie-uitwisseling en voortdurende discussie door passende communicatie- en netwerk-activiteiten.
  • het samenbrengen en verbinden van geïnteresseerde personen, publiek en relevante instanties op het gebeid van beleid, wetenschap en praktijk rond restorative justice.
  • het verder ontwikkelen, verbeteren en innoveren van de herstelrechtelijke theorie en praktijk door onder meer het doen en bevorderen van onderzoek, het geven van advies- en training, en het (mede) organiseren van seminars.
  • het stimuleren dat binnen relevante maatschappelijke sectoren gebruik gemaakt wordt van diverse (bestaande en nieuwe) vormen van restorative justice.

Bezoek het LinkedIn forum voor herstelrecht

Ga naar het forum voor Herstelrecht >