ACTUEEL:

Meer veiligheid in de samenleving
Meer rehabilitatie voor daders-met-spijt
Meer genoegdoening voor slachtoffers

Meer herstelrecht in het nieuwe regeerakkoord

Hoe? Lees het plan 'Meer Herstelrecht in het nieuwe Regeerakkoord' van Restorative Justice Nederland, Universiteit Maastricht en Podium Harlingen.


De stichting Restorative Justice Nederland (RJN) is het innovatie- en kenniscentrum voor herstelrecht en herstelgericht werken. 
Zij richt zich op het strafrecht en op andere gebieden waar herstelgericht werken meerwaarde heeft.

Wat is Restorative Justice of herstelrecht

Restorative justice of herstelrecht beoogt de betrokkenen zelf te laten (mee)beslissen over wat er moet gebeuren na een delict of conflict. Daarbij staan de volgende vragen centraal:
Wie is er getroffen?
Wie neemt daarvoor verantwoordelijkheid?
Wat heeft de getroffene nodig om te kunnen herstellen?
Wat heeft de veroorzaker te doen om er weer bij te horen?
En is dat dan ook voor alle betrokkenen voldoende of moet er nog meer gebeuren? 

Het doel van dit proces is om het veroorzaakte leed en de aangerichte schade zoveel mogelijk te herstellen. Het doel is ook ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt en dat de toekomst weer tegemoet kan worden getreden met zo min mogelijk emotionele ballast.