Herstelgerichte detentie

De werkgroep is in het voorjaar van 2011 opgericht en bestaat uit 25 leden, onder wie 6 gevangenisdirecteuren. Inmiddels zijn diverse onderzoeksprojecten ontwikkeld en uitgevoerd op basis van wat is uitgewisseld in deze werkgroep. De werkgroep is opgericht met het doel de praktijk rond herstelgerichte detentie verder te ontwikkelen.
De werkgroep komt incidenteel bij elkaar.

Meer informatie via info@restorativejustice.nl

< terug naar werkgroepen