Naam training

De Systematiek van Artikel 51h Sv

Korte omschrijving

Uitgangspunt van deze masterclass is de systematiek  van het huidige artikel 51h Sv dat toepassing van herstelrechtvoorzieningen regelt. Verder wordt ingegaan op de Aanbeveling van de Raad van Europa over herstelrecht van november 2018.  Tenslotte wordt stilgestaan bij de voorgestelde verbeteringen uit het voorstel van wet van RJN en Universiteit Maastricht. Deelnemers gaan aan de slag om de onderlinge samenwerking en die tussen organisaties vanuit herstelrechtelijk perspectief te optimaliseren. Het eigen professioneel handelen is daarbij uitgangspunt.

Aantal dagdelen

De masterclass beslaat twee aaneengesloten dagdelen

Doelgroep

Strafrechtsprofessionals

Maximaal aantal deelnemers

15 deelnemers

Datum

Nader overeen te komen

Locatie

In company

Trainers/docenten

Jacques Claessen

Gert Jan Slump

Prijs

€ 595,- exclusief BTW (€ 719,95 inclusief BTW)

Contactgegevens

info@gertjanslump.nl