Naam training

Masterclass Mensbeelden en Herstelrecht -
Het belang van mensbeelden voor (herstelgericht) werken binnen de strafrechtspleging
Korte omschrijving Achter het strafrecht gaat een bepaald mensbeeld schuil. Een ander mensbeeld leidt tot een ander strafrecht.
In deze masterclass reflecteert u op uw eigen mensbeeld en op de vraag hoe dit uw werk binnen de strafrechtspleging beïnvloedt. 
Ook wordt ingegaan op de belangrijkste eigenschappen van het mensbeeld achter herstelrecht en gaat u aan de slag met de vraag wat het belang van deze   eigenschappen is voor uw werk binnen de strafrechtspleging.
Aantal dagdelen De masterclass beslaat twee aaneengesloten dagdelen
Doelgroep Politie, OM, ZM, DJI, Reclassering, Slachtofferhulp, DGV, advocatuur
Maximaal aantal deelnemers 15 deelnemers
Datum Nader overeen te komen
Locatie In company
Trainers/docenten Jacques Claessen
Gert Jan Slump
Prijs In company € 3.000 excl BTW (€ 3.630,00 inclusief BTW)
Contactgegevens info@gertjanslump.nl