Naam training Herstelrecht en kinderrechten 
Korte omschrijving In deze training staat herstelrecht en mediation in strafzaken voor jeugdigen centraal. Er wordt gewerkt vanuit theorie en praktijk. Wat zeggen internationale en nationale regels over herstelrecht en child friendly justice. En hoe kun je dit toepassen in de eigen praktijk.De cursus kan eventueel op verzoek en in overleg worden uitgebreid met   ook een deel voor meerderjarigen. 
Aantal dagdelen 1 (3 uur)   
Doelgroep Jeugdrechtprofessionals: advocatuur, mediators, reclassering, OM,   rechterlijke macht, politie, jeugdhulp etc.  
PE punten worden aangevraagd bij MfN en Advocatuur
Maximaal aantal deelnemers 20  
Datum Nader te bepalen
Locatie Nader te bepalen
Trainers/docenten(in beginsel met twee trainers in verschillende samenstelling   inzetbaar) Mr Dr Annemieke Wolthuis
Mr Maartje Berger, cotrainer & mediator, jurist bij Defence for Children International
Mr Monique van der Zouw, cotrainer en advocaat, rechter, mediator
De trainers zijn allen gespecialiseerd in jeugdrecht en kinderrechten 
Prijs 295 euro p.p. excl. BTW
Aanvullende info cotrainers Mr Maartje Berger is kinderrechtenexpert bij Defence for Children en gespecialiseerd in jeugdstrafrecht. Ze is tevens mediator en lid van de klachtencommissie van de Jeugd- en Gezinsbeschermers.
Mr Drs Monique van der Zouw is advocaat, mediator in strafzaken en rechter-plaatsvervanger in meervoudige strafzaken. Zij belicht de mogelijkheden van mediation in jeugdstrafzaken in de praktijk vanuit deze drie professies met voorbeelden.
Contactgegevens info@annemiekewolthuis.nl