Naam training De Praktijk van Artikel 51h Sv
Korte omschrijving In deze training gaan wij in op de praktijk van verwijzing naar mediation in strafzaken. Ook wordt stilgestaan bij het verschil tussen herstelbemiddeling en mediation in strafzaken. Daarna worden  vraagstukken behandeld rond samenwerking tussen professionals in het strafproces (mediationfunctionarissen, mediators, rechters, officieren van justitie en advocaten). De training is een combinatie van kennisoverdracht en het aanscherpen van vaardigheden.
Aantal dagdelen 2
Doelgroep Strafrechtsprofessionals
Maximaal aantal deelnemers 15 deelnemers
Datum Nader te bepalen
Locatie Nader te bepalen
Trainers/docenten

Antonietta Pinkster

Kim Roelofs

Prijs 595,- exclusief BTW (€ 719,95- inclusief BTW)
Contactgegevens pinkster@akan.nl