Naam training

Herstelgericht Lokaal Besturen

in het kader van lokale veiligheid

Korte omschrijving Deze training is gebaseerd op de principes van herstelrecht. Welke rol kunnen lokale bestuurders en lokale partners spelen om daders en slachtoffers van misdrijven optimaal te faciliteren in hun individuele en gezamenlijke herstelopgave? Welke rol kan uw lokale samenleving daarin spelen? Aan de hand van cases waarin het optreden van het lokaal bestuur cruciaal was voor normaliseren van verhoudingen in conflictsituaties gaan we aan de slag om conflictsituaties in uw eigen gemeente tegemoet te treden. Theoretische achtergrondinformatie over herstelrecht en praktijkcases wisselen elkaar af.
Aantal dagdelen 2
Doelgroep Lokale bestuurders en ambtenaren lokale veiligheid
Maximaal aantal deelnemers 12
Datum Nader te bepalen (ook in company mogelijk)
Locatie Nader te bepalen (ook in company mogelijk)
Trainers/docenten Gert Jan Slump 
Anneke van Hoek
Prijs In company € 2.500,00 exclusief BTW (€ 3025,00 inclusief BTW)
Contactgegevens info@gertjanslump.nl