Naam training Schadevergoeding en Herstelrecht
Korte omschrijving Herstelbemiddeling en mediation bieden gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de schade, zowel materieel als immaterieel. Afspraken daarover kunnen worden gemaakt en in een overeenkomst vastgelegd. In deze training krijgt u relevante informatie over de theorie rondom de onrechtmatige daad, de vordering benadeelde partij in het strafproces, de schadevergoedingsmaatregel, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het opstellen van een overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over schadevergoeding. Daarnaast worden u handvatten   geboden voor de praktijk.
Aantal dagdelen 1
Doelgroep Mediators
PE punten worden aangevraagd bij de MfN
Maximaal aantal deelnemers 15
Datum Nader te bepalen 
Locatie Nader te bepalen 
Trainers/docenten

Kim Roelofs
Jacques Claessen

Antonietta Pinkster

Prijs 325,- euro per persoon exclusief BTW
Contactgegevens info@roelofs-mediation.com