Eigen publicaties

Klik op de titel van een publicatie om het te bekijken of om te downloaden:

Datum Titel Auteur
28-06-2021 Brief Tweede Kamer Update Voorstel van Wet Jacques Claessen en Gert Jan Slump
03-04-2021 Voor daders en slachtoffers is herstelrecht van belang (Trouw 25 maart 2021) Jacques Beemsterboer; Gert Jan Slump
  Geef slachtoffers en nabestaanden niet alleen spreekrecht in de rechtzaal maar ook inspraak na de rechtzaak.
16-03-2021 Herstelrecht en de Politie - Vroegtijdig oplossingsgericht werken in een publiek kader Gert Jan Slump; Jacques Claessen
  Binnen de politie bestaat al langer het besef dat het strafrecht
alleen niet de oplossingen biedt om problemen tussen
burgers op te lossen. De politie is als frontlijnorganisatie bij
(escalerende) problemen vaak de first responder. Inzet van
het strafrecht is niet altijd de beste manier om als politie
dichter bij de burger te opereren en veiligheid te bevorderen.
Een van de mogelijkheden die daar wel aan kunnen bijdragen,
is herstelrecht.
16-03-2021 De mogelijke meerwaarde van mediation in de tenuitvoerleggingsfase Jacques Claessen; Antonietta Pinkster; Gert Jan Slump
  Mediation in strafzaken (MiS) mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. Thans wordt zij ingezet in de politiefase en met name in de OM- en ZM-fase. Mediation blijkt een passende herstelrechtvoorziening in het strafrecht op basis waarvan partijen zelf in de vorm van een dialoog met elkaar afspraken kunnen maken over de schade die door het strafbare feit is veroorzaakt, over toekomstig gedrag van en naar elkaar en/of ter realisering van een door hen ‘gewenste situatie’.
Al eerder is nagedacht over de mogelijke meerwaarde van mediation in de executiefase van vrijheidsbenemende sancties c.q. de gevangenisstraf en de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege, vooral op momenten waarop een autoriteit (selectiefunctionaris, PI-directeur, officier van justitie of rechter) een formele beslissing moet nemen die gevolgen zal of kan hebben voor de veroordeelde, het slachtoffer en beider netwerken (Claessen e.a., 2018, p. 65 en 68). Een logische gedachte lijkt ons om ook in die fase eerst de partijen zelf, namelijk het slachtoffer en de dader, indien zij dat willen (informed consent), de gelegenheid te geven om afspraken te maken die verband houden met die formele beslissing. In deze bijdrage breken wij een lans voor het actief aanbieden van mediation in de tenuitvoerleggingsfase.
15-02-2021 Bianchi Herstelrecht Courant 2021 Simon Vuyk (red.)
18-10-2020 Met het Oog op de Burger Gert Jan Slump
  Tweede in een reeks politieverkenningen. Wijkagenten en medewerkers Service en Intake werden getraind in een herstelgerichte werkwijze, waaronder mediation in het strafrecht. In het daaropvolgende onderzoeksjaar kon in elke 2 van de 5 zaken een herstelgerichte werkwijze worden 'betrapt'. Registreren van de afloop bleek een punt van aandacht.
18-10-2020 Wachttijd is Hersteltijd Gert Jan Slump
  Eerste in een reeks van drie onderzoeken naar herstelgerichte politiepraktijken. Ruim 90% van alle zaken in de wacht bij de politie konden op een herstelgerichte of oplossingsgerichte wijze worden afgedaan.
07-07-2020 Schaf korte gevangenisstraffen af Jacques Claessen & Gert Jan Slump
  Een open podium stuk over ons driejarig programma Changing Justice Gears waarin we samen met de rechterlijke macht en andere ketenpartners werken aan verbetering van het rehabilitatieve en herstelgerichte karakter van ons strafrecht
01-07-2020 Niet alleen voor jeugd maar ook voor volwassenen Veronique Aicha Achoui
  Een bijdrage van onze nationale coordinator RESCALED / kleinschalige detentie in De Bonjo van juni 2020
01-06-2020 Unlocking the Connection between Art and Justice Tinneke van Campen & Annemieke Wolthuis
  Unlocking the Connection between Art and Justice: Review of the Oñati Seminar on Art, Restorative Justice and Prisons (April, 2019, International Institute for the Sociology of Law, Oñati, Spain).
20-03-2020 Dutch Developments: Restorative Justice in Legislation and in Practice Annemieke Wolthuis, Jacques Claessen, Gert Jan Slump, Anneke van Hoek
  Een overzichtsartikel over ontwikkelingen rond herstelrecht in Nederland tot medio 2019
10-01-2020 Handleiding Mediation in Strafzaken bij Partnergeweld Katinka Lünnemann en Annemieke Wolthuis
01-12-2019 Nieuwsbrief Najaar 2019 RJN
18-09-2019 RJ Responses to Environmental Harm (Rapport IUCN) Femke Wijdekop
05-02-2018 Nieuwsbrief Februari 2018: Herstelrecht op Scholen Redactie RJN
11-10-2017 Powerpoint Presentatie Herstelrecht Scholen Anneke van Hoek, Joost Oude Groen, Gert Jan Slump
11-10-2017 Docentenhandleiding Herstelrecht Scholen Anneke van Hoek, Joost Oude Groen, Gert Jan Slump
11-10-2017 Lesbrief Herstelrecht Scholen Anneke van Hoek, Joost Oude Groen, Gert Jan Slump
28-09-2017 Herstelrecht in het jeugdstrafrecht in Nederland Annemieke Wolthuis en Maartje Berger (DCI)
22-03-2017 RJN Magazine Maart 2017 Advocatuur en Herstelrecht RJN
20-08-2015 Eigenlijk iets heel natuurlijks...?! Herstelgericht afhandelen van interne incidenten binnen JJI's Anneke van Hoek
29-07-2015 Nieuwsbrief RJN 2015-001 RJN
01-11-2013 Veldwerkonderzoek Restorative Justice in Europe - Slachtoffers, herstelrecht en herstelgerichte (jeugd)detentie Anneke van Hoek, Gert Jan Slump
01-09-2013 Waar zit de ruimte voor slachtoffers? De waarde van herstel in en rond het klassieke strafproces Marc Groenhuijsen, Gert Jan Slump
01-03-2013 Literatuuronderzoek Restorative Justice in Europe - Slachtoffers, herstelrecht en herstelgerichte detentie Anneke van Hoek, Gert Jan Slump
01-09-2012 Mediation in strafzaken - Emotionele genoegdoening voor slachfoffer en dader Janny Dierx, Gert Jan Slump, Maria Leijten
07-10-2011 De toepassing van herstelrecht in Nederland: bouwstenen voor een toekomstvisie Anneke van Hoek, Gert Jan Slump
07-10-2011 Inventarisatie herstelrechtelijke projecten en activiteiten Anneke van Hoek, Gert Jan Slump
07-10-2011 Adviesnota Ministerie van V&J 2011 Anneke van Hoek, Gert Jan Slump, Maria Leijten, Anne Ochtman