Netwerkpartners

RJN is uit de aard van de missie, visie en doelstellingen een netwerkorganisatie en werkt samen met zeer veel organisaties, justitiepartners en herstelrechtaanbieders. Een niet uitputtende alfabetische lijst:

Advocatenkantoren
Arrondissementsparketten
Augeo Foundation
Barnahus
Beke Adviesbureau
Bianchi Herstelrecht Stichting
Bonjo
Boom Juridische Uitgevers
Bureau Maatschappelijk Herstel en Reïntegratie
Buurtbemiddelingsorganisaties
Center for Sustainable Justice
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Child Circle (Brussel)
Confederation of European Probation (CEP) 
COSA Nederland
CVC
Dat is Helder
De Rode Hoed
De Vreedzame School / De Vreedzame Wijk
Defense for Children
Dienst Justitiële Inrichtingen
Dienst Geestelijke Verzorging (DGV)
Dominicaner Klooster Huissen
DSP-groep
Earth Restorative Justice
Eigen Kracht Centrale
Eigen Plan
Erasmus Universiteit Rotterdam
ESAV
European Forum for Restorative Justice
European Prison Education Association (EPEA)
European Organisation of Prison and Correctional Services (Europris)
Europese Unie
Exodus Nederland en de aangesloten Exodushuizen
Expertisecentrum voor Herstelrecht in het Onderwijs (ECHO)
Family Justice Centers
Farapej
Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers (FNG)
Fonds Slachtofferhulp
Forum Levenslang
Gemeenten
Gevangenenzorg Nederland
GGZ Eindhoven / De Woenselse Poort
Greenpeace
Halt
Herstelconsulenten in de PI's
HiiL
Hogescholen van Amsterdam, Leiden, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Den Bosch/Breda (Avans)
Humanitas
Incarceration Nations Network (INN)
Informatiepunt Detentieverloop (IDV)
International Institute for Restorative Practices (IIRP)
International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT)
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Justitiële Jeugdinrichtingen
Kleinschalige Voorziening Amsterdam West (Levvel)
Maynooth University
Mediators in Strafzaken
Mediante (BE)
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Moderator (BE)
Nadine Foundation
Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
Nederlands Helsinki Comité
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
NJCM/PILP
NSCR
Openbaar Ministerie
Opleidingsinstituut DJI
Parket Generaal
PBLQ
Penitentiaire Inrichtingen
Perspectief Herstelbemiddeling
Platform Charter for Compassion Nederland
Platform Leerlingbemiddeling (CCV)
Politie
Politieacademie
Politie Eenheid Amsterdam
Politie Eenheid Rotterdam
Politie Eenheid Utrecht
Porticus
Raad van Europa
Raad voor de Rechtspraak
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
Rechtspraak
Reclassering Leger des Heils
Reclassering Nederland
Reclassering SVG
RESCALED EU
RESCALED Belgie
RESCALED Europa
RESCALED Frankrijk
RESCALED Noorwegen
RESCALED Portugal
Restorative Justice Council
Rivers of Jordan
SBO
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Slachtofferhulp Nederland
Spirit! Jeugd- en Opvoedhulp / Levvel
Stichting 180
Stichting Achmea Slachtoffers en Samenleving
Stichting De Nieuwe Kans
Stichting Erop Af!
Stichting Halt
Stichting Herstel en Terugkeer
Stichting Herstelcirkels Nederland
Stichting Jongerenrechtbanken Nederland
Stichting Mens en Strafrecht
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Taalstrategie / Framework Institute
Terre des Hommes
Unicef
Universiteit Leiden
Universiteit Twente
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Leuven
Universiteit van Tilburg
Universiteit voor Humanistiek
Universiteit Maastricht
Universiteit Utrecht
University of Ulster
Vereniging Mediation in Strafzaken (VMSZ)
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Vereniging van Nederlandse Jeugdstrafrechtsadvocaten (VNJA)
Verwey-Jonker Instituut
Victim Support Europe (VSE)
Vrije Universiteit Amsterdam
Vrije Universiteit Brussel
VZW Touché
VZW De Huizen
Youri Veerman (kunstenaar)
William Schrikker Groep
Young in Prison