Naam training

Mensbeelden en Herstelrecht - Het belang van mensbeelden voor (herstelgericht) werken binnen de strafrechtspleging

Korte omschrijving

Achter het strafrecht gaat een bepaald mensbeeld schuil. Een ander mensbeeld leidt tot een ander strafrecht. In deze masterclass reflecteert u op uw eigen mensbeeld en op de vraag hoe dit uw werk binnen de strafrechtspleging beïnvloedt.  Ook wordt ingegaan op de belangrijkste eigenschappen van het mensbeeld achter herstelrecht en gaat u aan de slag met de vraag wat het belang van deze   eigenschappen is voor uw werk binnen de strafrechtspleging.

Aantal dagdelen

De masterclass beslaat twee aaneengesloten dagdelen

Doelgroep

Politie, OM, ZM, DJI, Reclassering, Slachtofferhulp, DGV, advocatuur

Maximaal aantal deelnemers

15 deelnemers

Datum

Nader te bepalen

Locatie

Nader te bepalen

Trainers/docenten

Jacques Claessen

Gert Jan Slump

Prijs

(€ 595,- exclusief BTW (€ 719,95 inclusief BTW)

Contactgegevens

info@gertjanslump.nl