Restorative Justice Academy

De Restorative Justice Academy is de opleidingenpoot van RJN.  Hier zetten wij onze kennis en expertise in samenwerking met universiteiten, hogescholen, ervaringsdeskundigen en professionals uit de praktijk om in opleidingen en trainingen.
Deze worden verzorgd door een vaste kern van free lance trainers. Daarbij werken we samen met andere zeer ervaren trainers op het terrein van herstelrecht en herstelgericht werken.

Ons aanbod kan u helpen als u:

  • meer wilt weten van herstel - en slachtoffergericht werken om een weloverwogen keuze te maken voor de inzet ervan;
  • nieuwsgierig bent naar herstel- en slachtoffergericht werken en zich afvraagt hoe u het zelf zou kunnen toepassen;
  • aan de slag wilt met herstel – en slachtoffergericht werken, maar niet weet hoe
  • al herstel -  en slachtoffergericht werkt en uw professionele praktijk wilt optimaliseren.

Ons aanbod levert een bijdrage aan:

  • concreet vorm en inhoud geven aan de opgave binnen uw organisatie om meer herstelgericht en slachtoffergericht te werken;
  • de belangen en behoeften van slachtoffers, daders en samenleving een centrale plek te geven in de dagelijkse praktijk van uw organisatie.

Ons aanbod is volgens de principes van het herstelrecht ingericht. Deskundigheid, reflectie en eigen verantwoordelijkheid staan centraal. Wij investeren in kennis en vaardigheid van professionals.

Maak een keuze voor meer informatie:

Contactpersonen:
Annemieke Wolthuis (06 41232950) 
Gert Jan Slump (06 15596907) 
info@restorativejustice.nl