Participeren

Als u een bijdrage wilt leveren als vrijwilliger, stuur dan een e-mail met uw contactgegevens en een korte uitleg over wat zou kunnen en willen betekenen naar communicatie@restorativejustice.nl 

Donaties

Uw donaties zijn zeer welkom. Als u ons wilt steunen, maak dan een bedrag over op rekeningnummer NL49RABO 0160 2557 83 ten name van Stichting RJN met daarbij de vermelding: gift. De Stichting RJN heeft de ANBI status. Lees hier (link maken naar ANBI info) wat dit voor uw gift betekent. 

Ieder jaar automatisch € 75,- schenken?

Als u ons wilt steunen met een automatisch af te schrijven gift van € 75,- per jaar
vul dan hieronder uw gegevens in en meldt u aan. Wij sturen u dan een donatieformulier ter invulling en ondertekening toe. U kunt dit op ieder moment weer intrekken. Een mailtje of telefoontje is daarvoor voldoende. 

Momenteel geen nieuws