#1 - Wie was Clara Wichmann? Door Bureau Clara Wichmann

Geschreven door Bureau Clara Wichmann

Clara Wichmann (1885-1922) was één van de eerste vrouwelijke juristen van Nederland. Ze was ook een activiste die streed voor de gelijke rechtspositie van vrouwen. Daarnaast zette zij zich in voor een totale herziening van het strafrecht.

KIESRECHT

Op haar 23e (1908) werd Clara Wichmann bestuurslid van de Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht. Het zou nog tot 1919 duren voordat vrouwen in Nederland mochten stemmen en zich verkiesbaar konden stellen. Wichmann streefde naar formele gelijkstelling van mannen en vrouwen, zoals in het kiesrecht, maar vond het nog belangrijker dat vrouwen zichzelf “innerlijk vrijmaakten”.

MISDAAD EN STRAF

In 1912 promoveerde Wichmann op de grondslagen van het strafrecht. Door haar werk als chef afdeling criminologie bij het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) werd ze gesterkt in haar opvatting dat vergelding geen goede basis voor het strafrecht was en geheel moest worden uitgebannen. Clara Wichmann stelde dat misdaad voortkomt uit maatschappelijk onrecht. Veel criminaliteit zou verdwijnen bij rechtvaardiger maatschappelijke verhoudingen. In 1919 richtte ze het ‘Comité van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf’ op. Bij het oprichtingscongres hield zij haar beroemd geworden lezing over ‘Misdaad, straf en maatschappij’.

< terug naar overzicht