15 april Eindhoven - Vierde ontmoetingsdag Stichting Herstel en Terugkeer

De Stichting Herstel en Terugkeer werkt aan herstel en terugkeer van alle betrokkenen bij het proces van delict, straf, herstel en terugkeer: slachtoffers, daders,  achterblijvers, professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en andere belangrijke betrokkenen.
Mensen spreken teveel over elkaar en te weinig met elkaar in gesprek zijn. Stigmatisering en verharding belemmert het herstel of maakt dat zelfs onmogelijk. Daarom organiseert de Stichting ontmoetingen tussen betrokkenen en ondersteunen initiatieven van anderen die hetzelfde beogen.  Om zo de stem te laten klinken van hen die niet gehoord worden en mensen zichtbaar te maken die een voorbeeld en inspiratie voor anderen zijn.
Uitgangspunt is dat iedereen recht van spreken heeft. Mensen achter de Stichting voelen zich betrokken bij allen die met herstel en terugkeer te maken hebben en vinden dat elke betrokkene recht heeft op erkenning en waardering (meerzijdige partijdigheid).

Voor meer info zie http://www.herstelterugkeer.nl/

< terug naar overzicht