Als ik je zie dan groet ik je - Educatief materiaal

RJN heeft drie educatief pakketten gemaakt rondom het thema herstelrecht, gericht op respectievelijk strafrechtelijke poortwachters (advocatuur, politie, openbaar ministerie), ervaringsdeskundigen en scholen. Centraal staat de documentaire 'Als ik je zie dan groet ik je', produceerd door Viewpoint Producties. Daarin wordt Julia Roeselers, slachtoffer van een overval op een buurtcafé, gevolgd in haar zoektocht naar rechtvaardigheid en herstel.

Het materiaal voor ervaringsdeskundigen is op maat ontwikkeld samen met Young in Prison en Bureau MHR. Medewerkers (“maatjes”) van deze organisaties hebben dit materiaal in de praktijk uitgetest en gebruiken het nu gedurende hun reguliere trainings- en voorlichtingsactiviteiten.

Het (gratis) materiaal voor scholen is bedoeld voor drie à vier lessen van 50 minuten die aan groep 4 en 5 vwo gegeven kunnen worden in het kader van maatschappijleer of geschiedenis. Het bestaat uit een lesbrief voor leerlingen en bijbehorende handleiding voor docenten. Er wordt gewerkt met een variëteit aan werkvormen en materialen zoals videoclips, tekstfragmenten uit een boek dat is geschreven door een voormalig overvaller, speciaal voor dit lespakket gemaakte striptekeningen en een rap.
RJN heeft aanvullend zelf materiaal ontwikkeld over herstelrecht en er wordt gewerkt met educatieve Smartphone Apps, zodat bepaalde opdrachten interactief tijdens de les uitgevoerd kunnen worden.

Tenslotte is er workshopmateriaal voor professionals in de strafrechtsketen ontwikkeld.

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, die het project financieel heeft ondersteund, heeft een kort filmpje gemaakt om bekendheid te geven aan het project:  https://www.sass.nl/projecten/educatief-project-herstelrecht-jong-en-gevangen/

De hele documentaire “Als ik je zie dan groet ik je” van Viewpoint Producties is te zien op http://www.npo.nl/2doc/28-10-2015/KN_1674210
Voor meer informatie over het educatieve materiaal kunt u contact opnemen met: communicatie@restorativejustice.nl

< terug naar overzicht