Brief Minister Sander Dekker

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker schreef op verzoek van de Tweede Kamer een brief als reactie op ons Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van Herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering. De brief is genuanceerd en spreekt waardering uit voor het werk dat wij met ongeveer 200 mensen uit het strafrechtelijk veld hebben verzet. Wij zullen samen met Tweede Kamerleden, Minister Sander Dekker, ambtenaren en natuurlijk met jullie werken aan verdere verankering van dit systematisch stukje wet- en regelgeving in wording.

< terug naar overzicht