Eerste RJN Magazine is uit: Advocatuur en Herstelrecht

RJN heeft sinds haar oprichting in 2010 een aantal Nieuwsbrieven uitgebracht. Deze verschenen onregelmatig en waren vrij beperkt qua omvang.
Diverse mensen uit ons netwerk gaven vorig jaar aan behoefte te hebben aan een meer inhoudelijk blad dat minimaal twee keer per jaar verslag zou doen van relevante ontwikkelingen uit de praktijk van het herstelrecht.
In overleg met het Tijdschrift voor Herstelrecht is daarop besloten om zowel de vorm als de inhoud van de oude nieuwsbrief verder te professionaliseren. Dit nieuwe blad verdiende ons inziens ook een nieuwe naam et voilà: het geheel vernieuwde RJN Magazine was geboren!
Doordat RJN bij het samenstellen van haar digitale Magazine vanaf heden nauw samenwerkt met het Tijdschrift voor Herstelrecht is het mogelijk om praktijkgerichte artikelen uit dit tijdschrift in verkorte vorm te herpubliceren in het RJN Magazine (met dank aan de auteurs en Boom Juridische Uitgevers). Aldus wordt informatie die tot voor kort voorbehouden was aan betalende abonnees gratis ontsloten voor de lezers van het RJN Magazine. We hopen en denken daarmee dit Magazine inhoudelijk een flinke impuls te hebben gegeven.

Anneke van Hoek (eindredacteur)

< terug naar overzicht