Pleidooi voor verankering herstelrecht in het strafrecht

Het huidige artikel 51h in het Wetboek van Strafvordering voldoet niet als basis voor een meer op herstel gericht straf(proces)recht. In het herstelrecht staan de conflictpartijen (dus ook het slachtoffer) centraal en gaat het erom dat de dader de door hem aangerichte schade herstelt. Om deze rechtsvorm steviger te verankeren in het wetboek gaat er vandaag een nieuwe versie van een ‘burgerinitiatief wetsvoorstel’ naar Den Haag, waaraan door ruim 250 professionals uit wetenschap en strafrechtpraktijk is gewerkt. Initiatiefnemers zijn de Stichting Restorative Justice Nederland (RJN) en de Universiteit Maastricht (UM).

Waarom deze stap onmisbaar is in de ontwikkeling naar een ander strafrecht leest u in het persbericht van de Universiteit Maastricht en RJN.

< terug naar overzicht