Reactie op Internetconsultatie Innovatiewet WvSv

Universiteit Maastricht en RJN leverdten dinsdag 20 augustus 2019 een bijdrage aan de internetconsultatie Innovatiewet Wetboek van Strafvordering. De bijdrage betreft het onderdeel herstelrecht/ mediation in strafzaken. Op basis van de proeve van wetgeving werden verbetervoorstellen gedaan. Daarover gaan wij later in gesprek met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De bijdrage is terug te vinden op de website van de Nederlandse overheid.

< terug naar overzicht