RJ week 2023 item 3: Restorative Justice en de politiek

Restorative Justice en de politiek

Sinds 2010 zetten wij ons vanuit Restorative Justice Nederland samen met de Universiteit Maastricht actief in om bij de landelijke en lokale politiek bewustwording te kweken voor herstelrecht en herstelgericht werken. Wij hebben veel individuele contacten met bewindslieden en Tweede en Eerste Kamerleden rond thema’s binnen het herstelrecht zoals buurtbemiddeling, mediation in strafzaken, kleinschalige detentie, alternatieven voor de kortdurende detentie, herstelrecht voor jeugdigen en slachtoffergericht werken.

Daarnaast doen we dat ook in de vorm van burgerinitiatiefwetsvoorstellen. Door deze vorm van constructief meewerken met onze wetgever hebben wij veel credits opgebouwd als vertrouwenwekkende en geloofwaardige maatschappelijk en wetenschappelijk partner. Niet alleen de inhoud, maar ook de vorm (wetsvoorstellen) speelt daarbij een doorslaggevende rol.

De twee wetsvoorstellen hebben inmiddels hun weg in onze landelijke politiek gevonden. Ook in actuele verkiezingsprogramma’s van diverse politieke partijen is het nodige terug te vinden uit onze beide wetsvoorstellen.

Wij zullen ons ook de komende vier jaar samen met de Universiteit Maastricht en vele partners volop blijven inzetten om te werken aan een sociale, rechtvaardige, humane en herstelgerichte strafrechtspleging en samenleving!

Voor meer informatie over deze activiteiten en de beide wetsvoorstellen:

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeeldingGeen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding
Gert Jan Slump
gertjan.slump@restorativejustice.nl 
06 15596907RJ 

< terug naar overzicht