RJ week 2023 item 5: Restorative cities

Restorative cities

Sinds enige tijd wordt er levendig uitgewisseld tussen Nederlandse en Vlaamse herstelrechtelijke deskundigen rond het thema Restorative Cities. Het initiatief voor deze samenwerking is afkomstig van Leuven Restorative City, de Katholieke Universiteit Leuven en Restorative Justice Nederland. Twee jaar geleden is afgesproken om gezamenlijk drie seminars te organiseren. Het eerste seminar, over Restorative Cities in theorie en praktijk, vond plaats op de KU Leuven in het voorjaar van 2022. Het werd bijgewoond door zowel Vlaamse deskundigen die betrokken waren bij Leuven Restorative City als Nederlandse deskundigen en gemeenten die interesse toonden in dit concept. In het najaar van 2022 waren we te gast bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam voor een seminar rond het actuele thema Restorative Cities & dekolonisatie. Afgelopen oktober werd het drieluik afgesloten op de VU in Amsterdam met een seminar over Restorative Universities. Het Nederlands-Vlaamse kernteam beraadt zich momenteel op vervolgplannen. Voor info: anneke.vanhoek@restorativejustice.nl

Daarnaast wordt er sinds dit jaar door RJN in samenwerking met de gemeente Utrecht, Perspectief Herstelbemiddeling, Halt, Restorative Justice Practitioners International, Rescaled en de Universiteit voor Humanistiek periodiek een Restorative Café georganiseerd in de bibliotheek in Utrecht. De tweede editie vindt plaats op woensdagochtend 13 december met als thema “Herstel op school”. Info & aanmelding: restorative.city.utrecht@gmail.com

Ook in diverse andere landen bestaan ondertussen Restorative Cities. RJN is vice-voorzitter van de werkgroep Restorative Cities van het European Forum for Restorative Justice. Vanuit deze werkgroep is een ‘travel guide’ ontwikkeld met een gedetailleerde beschrijving van tien restorative cities. In dit boekje getiteld “A journey around Restorative Cities in the World: a travel guide” kan je opzoeken op welke manieren steden het concept Restorative Cities in de praktijk vorm en inhoud hebben gegeven. De travel guide wordt begin 2024 gelanceerd. Hou hiervoor de website van het European Forum in de gaten!

Voorvertoning van afbeelding

< terug naar overzicht