RJ week 2023 item 6

Op 13 september, 2023 vond de eerste bijeenkomst van Restorative City café plaats in Utrecht, Nederland. Het doel daarvan is het concept van een Restorative City samen met geïnteresseerden verder uit te denken. Een Restorative City kijkt niet alleen naar onrecht dat op microniveau plaatsvindt tussen een ‘dader’ en ‘slachtoffer’, maar kaart wat ons betreft juist onrecht aan op meso- en macroniveau.

 De stad Utrecht vierde op 2 juni 2022 zijn 900ste verjaardag en is inmiddels uitgegroeid tot de vierde stad van Nederland qua inwonersaantal, met ongeveer 360.000 inwoners (stand 2021) Utrecht behoort daarmee tot de g4, de 4 grootste steden van Nederland. Utrecht kent meer hoge inkomens dan het gemiddelde van de g4 en heel Nederland. Hoewel de inkomensongelijkheid van Utrecht op nationaal niveau overeenkomt met de gemiddelde inkomensongelijkheid van Nederland, is er een aanzienlijk verschil op wijkniveau.

Armoede en welvaart zijn geconcentreerd in verschillende delen van de stad. In de wijk Overvecht woont meer dan een op de vijf huishoudens met een inkomen tot 125% van het wettelijk sociaal minimum. De sociaal-economische status en armoede hebben verstrekkende gevolgen voor de bewoners van Utrecht. Als je opgroeit aan de kant van de flats, leef je gemiddeld vijf jaar korter dan wanneer je je wieg aan de kant van de voortuintjes staat. Volgens onderzoek is de gezondheidskloof tussen deze twee gebieden, langs deze spoorlijn, nergens in Nederland zo groot.

Dit jaar is het project INSPIRE van start gegaan. INSPIRE staat voor incarceration & social purpose in restorative ecosystems.

In tegenstelling tot een gevangenis staat een detentiehuis niet op zichzelf in een stad. Het detentiehuis is onderdeel van de wijk. Wat betekent dit echter in de praktijk? Op wat voor manier is het detentiehuis onderdeel van de wijk en op wat voor manier is de wijk betrokken bij het huis? hierop gaan we komend jaar antwoord geven in het INSPIRE project. Het doel is de dynamische interactie tussen de detentiehuizen en hun lokale stedelijke, economische en sociale context te duiden middels het concept van een (1) Restorative City, (2) Social Enterprise en (3) het implementatieproces van een detentiehuis. 

Met het team van INSPIRE gaan we deze dynamische interactie concreter maken via vier complementaire perspectieven:

  1. vanuit een herstelgericht perspectief dat de link legt tussen vrijheidsbeperking, herstelrecht en rechtvaardigheid.
  2. vanuit een ecosysteemperspectief, dat de voortdurende en dynamische interactie erkent tussen het individu, de context van het detentiehuis en de bredere gemeenschap rond het detentiehuis.
  3. vanuit het perspectief van een sociale onderneming. Het koppelen van een detentiehuis aan een sociale onderneming als efficiënte manier om betekenisvolle kansen te creëren voor werk, onderwijs en economische duurzaamheid te bewerkstelligen.
  4. vanuit het perspectief van lived-experience.

Deze perspectieven komen samen in de Europese regels voor detentiehuizen, een visie op detentiehuizen die sociaal en economisch duurzaam zijn, in overeenstemming met het Europese beleid en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. RESCALED is afgelopen jaar bezig geweest met het opstellen van Europese regels voor detentiehuizen, zodat landen op Europees niveau ook een kader hebben waaraan ze kunnen voldoen als ze kleinschalige detentievoorzieningen willen opzetten in plaats van een grote gevangenis. De conceptversie kun je vinden op deze website: www.wish-eu.eu

Naast de Europese regels voor detentiehuizen is er ook een google maps met locaties in Europese landen waar kleinschalige detentievoorzieningen te vinden zijn. Deze kaart breiden we komend jaar uit met best practices van Restorative Cities en social enterpriseshttps://www.rescaled.org/examples/

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Volg de social media van RJN en RESCALED.

 

 

 

 

< terug naar overzicht