WISH-EU: werken in kleinschalige detentiehuizen

WISH EU staat voor 'Working in Small Scale Detention Houses in Europe'. Dit Europese project wil de implementatie van kleinschalige en in de buurt verankerde detentiehuizen in Europa ondersteunen.

Dergelijke detentiehuizen maken de implementatie van grondrechten mogelijk en bevorderen het creëren van een constructief klimaat voor gedetineerden en personeel. Het toegenomen gebruik van detentiehuizen in verschillende Europese landen toont aan dat beleidsmakers de waarde van kleinschalige voorzieningen erkennen. Tegelijkertijd laat het echter ook een aantal uitdagingen zien. Zo zal het personeel bijzondere werkmethoden en vaardigheden moeten toepassen bij het werken in een kleinschalige en in de buurt verankerde setting en zal de veiligheid eerder voortvloeien uit de kwaliteit van de relaties tussen gedetineerden en personeel dan uit statische veiligheidsmaatregelen. Het WISH EU-project zal deze uitdagingen aangaan, op de website van WISH-EU kan je lezen hoe ze dit zullen doen.

Restorarive Justice Nederland is een belangrijke partner binnen dit project. We richten een kenniswerkplaats op van beleidsmakers, praktijkwerkers en academici, we verzamelen en creëren kennis over kleinschalige detentievoorzieningen. We werken samen met interessante kleinschalige voorzieningen in Nederland voor het uitwerken van het ecosysteem van kleinschalige detentiehuizen, organiserden op 3 november 2023 een conferentie in de Heilige Boontjes in Rotterdam en bezochten best practices in het buitenland. Meer informatie over de conferentie '(Socio)logische verklaringen', zoals de sprekers en de video-opname kan worden gevonden via de social media pagina's van Restorative Justice Nederland, o.a. Linked In. Dit project loopt van 01/03/2022 tot 29/02/2024 en is gefinancierd door de Europese Unie via de Europese Commissie. 

Inforegio - Download centre for visual elements

< terug naar overzicht