Adviesnota tbv Ministerie van Justitie

In 2011 heeft het Ministerie van (inmiddels Veiligheid en) Justitie RJN de opdracht gegeven om een inventarisatie uit te voeren van herstelgerichte activiteiten in Nederland en best practices in het buitenland, en op basis daarvan leveren van een onderbouwing voor de functie die herstelrecht zou kunnen hebben in het Nederlandse (jeugd)strafrecht, waarbij nadrukkelijk de positie van slachtoffers wordt betrokken. [link]  Deze Inventarisatie en Adviesnota heeft mede de basis gevormd voor de pilots herstelbemiddeling bij 6 rechtbanken, die in 2013 gestart zijn.

< terug naar overzicht