Jongerenrechtbanken

De aanzet

Het idee om in Nederland jongerenrechtbanken te beproeven in navolging van de Youth- of Teencourts in de Verenigde Staten heeft in 2011 geleid tot een privaat-publiek samenwerkingsverband. Daarin werkten bestuursleden van de Stichting Kinderrechtenhuis Nederland en van RJN samen met een kinderrechter van de rechtbank Amsterdam en politiefunctionarissen.

De missie

  • Jongeren nemen verantwoordelijkheid voor hun handelen en herstellen de schade en het leed dat daardoor is veroorzaakt zoveel mogelijk zelf (verantwoordelijkheid & herstel);
  • Jongeren leren op een actieve en positieve manier het rechtssysteem en zijn deelnemers kennen (kennis & rolmodellen);
  • Jongeren leren sociale vaardigheden zoals organiseren, presenteren, beraadslagen, motiveren en beslissen (leren & groeien);
  • Jongeren ontwikkelen commitment ten aanzien van de gemeenschap waarin zij leven (sociale cohesie, normbesef & gemeenschapszin). 

De uitvoering

Voor de uitvoering is de Stichting Jongerenrechtbanken opgericht. Projectleider Gert Jan Slump heeft drie Amsterdamse middelbare scholen bereid gevonden om aan het project mee te doen: de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB), de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)  en de St. Ignatiusgymnasium. Op elk van deze scholen worden in het eerste kwartaal van 2015 leerlingen opgeleid om de jongerenrechtbanken gestalte te geven.  

De doelstelling

Het doel is te komen tot een werkbaar standaardmodel voor jongerenrechtbanken in Nederland.

Klik hier voor een artikel over dit initiatief.
Klik hier voor een youtube filmpje van een Amerikaans Teencourt. 

< terug naar overzicht