Masterclasses herstel- en slachtoffergericht werken

In het voorjaar van 2012 heeft RJN de Bianchi Herstelrecht Prijs ontvangen van de Bianchi Herstelrecht Stichting. Dit geld is aangewend om een masterclass herstel- en slachtoffergericht werken te ontwikkelen. In 2013 en 2014 zijn  deze gegeven aan resp. de Eigen Kracht Centrale, management en casemanagers van de Dienst Justitiele Instellingen, de drie reclasseringsorganisaties en burgemeesters.
In de jaren 2015, 2016 en 2017 zijn ruim 25 masterclasses gegeven aan ongeveer 300 medewerkers van de Dienst Justitiële Instellingen. De Masterclasses worden door de deelnemers beoordeeld met een 8,5. 

Tevens wordt het materiaal uit de masterclasses gebruikt voor voorlichtingsbijeenkomsten aan onder meer de politie, mediators, medewerkers slachtofferhulp en burgemeesters. Verdere uitrol via de Herstelacademie wordt voorzien.

 

< terug naar overzicht