RESCALED

RESCALED

RESCALED biedt een toekomstgerichte detentie-oplossing die past bij onze Europese samenleving in de 21ste eeuw.
Gevangenissen wakkeren criminaliteit eerder aan dan ze terug te dringen en staan herstel en re-integratie in de weg. Een zinvolle detentie bereidt de gedetineerde voor op het leven na de straf. Een individueel oplossingsplan en een persoonlijke aanpak zijn daarbij noodzakelijk, net als het creëren van een positieve sociale rol en netwerk. Dat is nodig om vat te krijgen op de recidivecijfers.
Daarbij passen een nieuwe organisatievorm en een nieuwe infrastructuur: detentiehuizen. Het is nodig om beter te differentiëren, zowel op vlak van beveiliging, detentie-invulling als begeleiding. Daarvoor is kleinschalige werking noodzakelijk. Een betere verankering van het penitentiaire in de samenleving maakt de weg naar de re-integratie korter. Deze huizen zullen bovendien antwoorden bieden op socio-economische behoeften van de buurt en zo een meerwaarde betekenen voor iedereen.
Dit nieuwe paradigma biedt niet alleen toekomstgerichte oplossingen voor (ex-)gedetineerden en een hoopvol perspectief voor al wie professioneel met misdaad en straf te maken krijgt, maar evengoed handvaten aan de samenleving om anders met mensen om te gaan die grenzen overtreden. 
Klik hier voor meer info.

< terug naar overzicht