Restorative Justice in Europe

RJN heeft samen met vier partners in Engeland, Duisland, Griekenland en Bulgarije het initiatief genomen voor een groot Europees onderzoeksproject onder de titel "Restorative Justice in Europe: Safeguarding Victims and Empowering Professionals (RJE)". Het onderzoek richt zich op de implementatie van de nieuwe Victims Directive van de EU, met name gerelateerd aan de bepalingen over Restorative Justice. De Nederlandse bijdrage heeft zich met name gericht op het verder ontwikkelen en implementeren van herstelgerichte detentie in justitiele jeugdinrichtingen. Het project is op 1 dec. 2012 gestart en op 1 dec. 2014 afgerond. Dit heeft geresulteerd in een literatuurrapport, een veldwerkrapport, negen workshops voor verschillende beroepsgroepen, een E-training en een afsluitend en goed bezocht seminar in PI Nieuwersluis.

< terug naar overzicht