RJ Week

Protect and Empower the Person Harmed! In 2021 benadrukt de EFRJ het potentieel van herstelrecht voor slachtoffers als het centrale thema van de Herstelrecht Week 2021 (#RJWeek).

Herstelrechtprocessen hebben een groot potentieel om slachtoffers en overlevenden van misdrijven in hun kracht te zetten. Er is steeds meer begrip voor de manier waarop herstelrecht slachtoffers van verschillende soorten schade, waaronder ernstige schade, kan ondersteunen en helpen. Toch is herstelrecht nog steeds niet voor ieder slachtoffer toegankelijk.

Dit is dan ook de reden dat EFRJ dit onderwerp als thema aansnijdt tijdens de Restorative Justice Week’ 2021. De internationale Restorative Justice Week biedt elk jaar een unieke gelegenheid om de publieke aandacht te vestigen op herstelrecht, op de voordelen die het kan creëren voor de samenleving, en om gemeenschappen wereldwijd en lokaal samen te brengen die zich inzetten om onrecht en schade op een humane manier aan te pakken.

Op naar een Restorative Society!
Door: Anneke van Hoek
Datum: 22-11-2021

Herstelcrikels

Door: Malini Laxminarayan
Datum: 23-11-2021

Structurele ongelijkheid als uitsluitingsgrond van schuld

Door: Veronique Aicha
Datum: 24-11-2021

i-Restore

Door: Annemieke Wolthuis
Datum: 25-11-2021

Right!

Door: Annemieke Wolthuis
Datum: 27-11-2021

< terug naar overzicht